Polityka prywatności

Przed podpisaniem umowy, wysłaniem danych czy uzupełnieniu formularza zapoznaj się z polityka prywatności Regista sp. z o.o.
 1. Postanowienia ogólne
 1. Administratorem danych jest Regista sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Legionowa 10/208, 15-099 Białystok, KRS: 0001014303, NIP: 5423461917, REGON: 52423869300000. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Dane złożone za pomocą strony internetowej są poufne i nie są przekazywane osobom nie uprawnionym

 

 1. Dane
 1. Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:
  • Realizacji usług związanych z prowadzoną działalnością,
  • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
  • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
 2. Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:
  • Prowadzenie statystyk
 3. Każda osoba ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Dodatkowo posiada prawo do sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić w skutek cofnięcia zgody lub sprzeciwieniu się na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Kontakt z osobą przetwarzającą dane jest możliwy pod adresem: biuro@regista.pl
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Okres przechowywania danych: Przechowujemy dane osobowe naszych klientów przez czas trwania umowy o świadczenie usług, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawnymi.
 8. Dane przetwarzane są przez Administratora lub osoby do tego upoważnione
 9. Ochrona danych: Zapewniamy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe naszych klientów przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub usunięcie

 

 

 1. Cookies
 2. Rodzaje plików Cookies
  • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
  • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
  • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 3. Cele przechowywania plików Cookies:
  • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
  • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
  • Marketing, remarketing w serwisach zewnętrznych
  • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany zarządzania plikami cookies w swojej przeglądarce. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie allaboutcookies.org/manage-cookies